Expeditie­sessies

Jullie succesvolle studiedag, personeelsdag, directeurenoverleg of ouderavond. Met een keur aan inspirerende werkvormen.

We kennen verschillende soorten expeditiebijeenkomsten, waarin je ‘het goede gesprek’ kunt voeren, bijvoorbeeld in het schoolteam, de personeelsdag, het directeurenoverleg of in een ouderavond. Sommige vormen zijn vooral geschikt voor grote groepen, andere voor kleine teams. Voorbeelden:

Onderwijscafé

Een eerste manier om het goede gesprek te voeren is die van het Onderwijscafé: een bijeenkomst waarin de werkvorm van het world café wordt toegepast. In een Onderwijscafé vindt alles plaats in één ruimte, of er nu 20 of 1000 deelnemers zijn. Er wordt gezorgd voor een cafésetting: een sfeervolle, uitnodigende omgeving waar mensen zich welkom en op hun gemak voelen. Doel is dat de deelnemers met plezier, engagement en creativiteit werken en uitgangspunt is dat ieders bijdrage er toe doet. De deelnemers praten in ongedwongen sfeer met elkaar, in de vorm van ‘cafégesprekken’. De zaal is ingedeeld als een café, met verspreide tafels voor 6-8 personen, met papieren tafelkleden waarop met stiften kan worden getekend en geschreven. Het Onderwijscafé is een werkvorm die vooral geschikt is aan de start van een beleids- of ontwikkelingstraject.

Debat

Een andere vorm is die van het Debat. Daarbij worden alle betrokkenen in een zaal gezet en wordt hen een aantal stellingen voorgelegd. Bij elke stelling moeten ze kiezen of ze voor of tegen zijn. Vervolgens worden de voor- en tegenstanders letterlijk tegenover elkaar geplaatst. Tijdens het debat moet iedereen zijn of haar standpunt beargumenteren en proberen de mensen ‘aan de overkant’ te overtuigen. Als dat lukt, lopen de mensen die van gedachten zijn veranderd over naar het andere vak. Je hoort alle argumenten voor en tegen en kunt goed zien hoeveel draagvlak er is voor elke oplossing.

Talking Stick

We werken ook graag met de Talking Stick methode. Deze methode vindt zijn oorsprong bij indianenstammen in Noord-Amerika en bij stammen in Zuid-Afrika, waar de methode nog steeds wordt gebruikt. De methode stimuleert gelijkwaardigheid, betrokkenheid, commitment, creativiteit en verbinding. Stephen Covey noemt het “the most powerful communication idea and technique I have ever found”. Een vergelijkbare vorm is het Kapittelen, afkomstig uit de Benedictijnse kloosterorde.

Onze andere diensten:

Op expeditie: duurzaam ontwikkelen van binnenuit. 10 plus 1 verschillende programma’s, variërend van een paar weken tot een half jaar.
Lees verder

Expeditie­programma’s

Het opstellen van een schoolplan, een beleidsplan of een koersplan gaat met een expeditiespel een stuk sneller en soepeler.
Lees verder

Expeditie­spellen

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Expeditiekaarten helpen om het goede gesprek te voeren én om de resultaten in beeld te brengen.
Lees verder

Expeditie­kaarten