Expeditie­spellen

Het opstellen van een schoolplan, een beleidsplan of een koersplan gaat met een expeditiespel een stuk sneller en soepeler.

We hebben verschillende expeditiespellen ontwikkeld, waarmee je met uiteenlopende groepen mensen op een informele en ongedwongen wijze het gesprek voert over zaken die er toe doen.

Denk bijvoorbeeld aan een fusie of de start van een nieuwe schoolplan- of beleidsperiode. Met het expeditiespel wordt input opgehaald waarmee het opstellen van een fusieplan, een schoolplan, een beleidsplan of een koersplan veel vlotter kan verlopen. De methodiek is vooral geschikt in een setting waarin het belangrijk is om iedereen te activeren en om de aanwezige kennis te laten ‘stromen’.

Ieder spel bestaat uit 100 of meer kaarten, opgedeeld in verschillende categorieën. Elke kaart bevat een inspirerende vraag die tijdens het spel wordt besproken. Afhankelijk van het doel kunnen specifieke kaarten en categorieën worden geselecteerd. We hebben op dit moment de volgende spellen beschikbaar.

Dit wordt gespeeld met de medewerkers van een schoolteam om de situatie op school te bespreken en daarvoor gedragen plannen te ontwikkelen. Het kan ook worden gespeeld in het kader van samenwerking of fusie, of om bovenschools beter met elkaar te leren samenwerken.

Dit wordt gespeeld met leerlingen om met elkaar een open gesprek te voeren over de gang van zaken op school nu en in de toekomst. Bijvoorbeeld in de klas of in de leerlingenraad.

Dit wordt gespeeld met een groep ouders, bijvoorbeeld tijdens een ouderavond of in de MR. Doel is enerzijds om de mening van ouders over een aantal zaken in kaart te brengen, maar ook om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Dat kan op schoolniveau of op bestuursniveau.

Dit wordt gespeeld met een groep medewerkers die zich richt op het ontwikkelen van de koers van een scholengroep, Dit kan bijvoorbeeld het directeurenoverleg zijn, of een gemengde groep waar ook GMR-leden en RvT-leden bij betrokken kunnen zijn.

Bij ieder spel wordt gestart met de vorming van een kleine expeditiegroep die het spel voorbereidt en begeleidt, ondersteund door iemand van ons. Het ligt voor de hand dat de directeur deel van de expeditiegroep uitmaakt, maar dat hoeft niet per se. De expeditiegroep bepaalt welke vragen aan de orde komen.

De expeditiegroep bepaalt verder wie tijdens het spelen van het spel de rollen van gespreksleider en tijdbewaker op zich nemen en wie de rol van verslaglegger. Het expeditiegroep kan zelf het verslag opstellen, maar dit kan ook uit handen worden gegeven aan een van onze begeleiders.

Verslaglegging

Wij kunnen de opbrengsten van het spel op twee manieren voor jullie vastleggen:

Prijs

Vervolg

Wij kunnen jullie desgewenst helpen met het opstellen van een plan van aanpak dat is gebaseerd op de uitkomsten van het spel. Ook kunnen we de uitvoering daarvan begeleiden. Voor beide onderdelen maken we graag een offerte op maat.

Onze andere diensten:

Op expeditie: duurzaam ontwikkelen van binnenuit. 10 plus 1 verschillende programma’s, variërend van een paar weken tot een half jaar.
Lees verder

Expeditie­programma’s

Jullie succesvolle studiedag, personeelsdag, directeurenoverleg of ouderavond. Met een keur aan inspirerende werkvormen.
Lees verder

Expeditie­sessies

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Expeditiekaarten helpen om het goede gesprek te voeren én om de resultaten in beeld te brengen.
Lees verder

Expeditie­kaarten