Ma t/m Vr, 9:00 - 17:30

+ 31 (0)6 55 70 64 37

CSG Liudger Drachten

Strategisch Perspectief 2016-2020

CSG Liudger is een christelijke scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo met vijf locaties, ruim 3000 leerlingen en 400 medewerkers. In 2016 hebben wij CSG Liudger ondersteund bij het ontwikkelen van een nieuwe strategische koers, onder de titel ’versterken, vernieuwen en verbinden’.

De voorzitter van het CvB gaf aan dat wij de school op een professionele en creatieve manier geholpen hebben door goed te luisteren, scherpe en relevante vragen te stellen en waardevolle adviezen te geven. Het resultaat is een goed leesbaar en inspirerend document geworden, zegt hij, waardoor het Strategisch Perspectief echt van de school is geworden.

ICT-beleidsplan 2020

CSG Liudger wil onderwijs bieden waarin de leerlingen steeds meer zélf regie nemen over het tempo en het niveau waarop ze werken. Ons werd gevraagd een ICT-beleidsplan te ontwikkelen waarin de vertaalslag wordt gemaakt naar de toepassing van ICT in het onderwijsproces en in de ondersteunende processen.

Het beleidsplan ‘als water uit de kraan…’ schetst in hoofdlijn hoe CSG Liudger ervoor gaat zorgen dat het onderwijs alle technologische mogelijkheden gaat benutten. Het gaat daarbij o.a. om het investeren in een InnovatieLab, de omslag van server based naar volledig cloud based werken en medewerkers helpen om hun digitale vaardigheden te versterken.

Strategisch Perspectief 2021-2024

Ook in 2021 hebben wij CSG Liudger geholpen om een Strategisch Perspectief te ontwikkelen. De titel luidt: ‘op weg naar kansrijk en duurzaam onderwijs: samen midden in de samenleving’. Het is een maatstaf voor het dagelijks handelen en een basis van waaruit iedereen werkt aan de toekomst. Het zorgt voor beweging en daagt uit tot vernieuwing.

We hebben hiervoor een aantal werksessies georganiseerd met de regiegroep, bestaande uit bestuur, directeuren en stafhoofden. Ook hebben we gesprekken in het schoolleidersoverleg gevoerd. De hierop gebaseerde bouwstenen zijn door de scholen zelf besproken met medewerkers, ouders en leerlingen. Wij schreven het document.

Mogelijk ben je ook geïnte­resseerd in deze projecten

Shopping Basket