Ma t/m Vr, 9:00 - 17:30

+ 31 (0)6 55 70 64 37

De Floreant Luttelgeest

Tweedaagse met het schoolteam

De Floreant is in 2018 gevormd uit een fusie van een katholieke, protestant-christelijke en een openbare school. In de drie jaar daarna werd de helft van het team vernieuwd, kwam er een andere directeur en betrok de school een nieuw gebouw. Een goed moment om een aantal zaken te herijken.

Najaar 2021 hebben we een tweedaagse met het hele schoolteam voorbereid en begeleid. Deze stond deels in het teken van teamontwikkeling: elkaar beter leren kennen, uitwisselen van drijfveren en kwaliteiten, feedback vragen, geven en ontvangen. Ook hebben we met elkaar opnieuw gekeken naar de missie, visie en kernwaarden.

Expeditiespel Team aan Zet

Tijdens de tweedaagse hebben de teamleden van De Floreant in een aantal ronden het expeditiespel Team aan Zet gespeeld. Daaruit kwam duidelijk de wens naar voren om niet te blijven hangen in het verleden, maar stappen vooruit te zetten.

Het spel liet zien dat er een goede, positieve sfeer op school heerst. Verschillen mogen er zijn. Op onderwijskundig gebied is de zaak inmiddels behoorlijk op orde. Er is een duidelijke wens van het team om met elkaar meer groepsdoorbrekend en groepsoverstijgend te gaan werken.

Missie, visie en kernwaarden

Wij zijn trots op onze school: een echte dorpsschool die een ontmoetingsplek vormt voor leerlingen, ouders, teamleden en dorpsgenoten. Wij stimuleren dat we allemaal met respect en vertrouwen met elkaar samenwerken, binnen een veilig klimaat in een kleurrijke omgeving.

Op basis van de resultaten van de tweedaagse hebben wij De Floreant geholpen om binnen een paar weken een nieuwe missie, visie en kernwaarden te formuleren. De nieuwe missie en visie vind je hier en wat de kernwaarden verbondenheid, eigenheid en bloei inhouden zie je hier.

Mogelijk ben je ook geïnte­resseerd in deze projecten

Shopping Basket