Ma t/m Vr, 9:00 - 17:30

+ 31 (0)6 55 70 64 37

De Zuidsprong Enschede

Alles-in-één-school

De Enschedese wijk Wesselerbrink kent een hoge werkloosheid en veel gezinnen met een meervoudige en complexe problematiek. De gemeente en het schoolbestuur kozen daarom voor een pilot: het IKC in deze wijk moest een Alles-in-één-school worden.

De directeur vroeg of wij de zaak vlot konden trekken. De plannen die eerder waren gemaakt waren namelijk gestrand, omdat betrokken partijen het niet eens konden worden over wat een Alles-in-één-school precies inhoudt. Dit leverde veel frustratie op. Wij maakten een nieuw voorstel op basis van de expeditieaanpak: veranderen vanuit binnenuit.

Visiebijeenkomst met het hele team

We organiseerden meteen een visiebijeenkomst met het hele team (school en kinderopvang), waarin we een globale toekomstvisie formuleerden. Ook stelden we vast welke thema’s van belang waren om deze visie waar te maken.

Centraal in de visie stond dat de school het kloppend hart van de wijk wilde worden, waar iedereen graag naartoe gaat. Ook wilde de school zorgen voor een sluitend netwerk voor kinderen die extra zorg en ondersteuning nodig hebben. Er werd gekozen voor een aanpak die gericht is op de kracht van de wijk in plaats van op de problemen.

Wereldcafé: iedereen doet mee

Een paar weken na de visiebijeenkomst organiseerden we een startconferentie met het voltallige schoolteam, kinderopvang, een groep ouders en buurtgenoten, JGZ, vertegenwoordigers van de gemeente en het wijkteam. In totaal zo’n 100 mensen.

We goten de conferentie in de vorm van het Wereldcafé. Dit is een werkvorm waarbij iedereen op ongedwongen manier ervaringen, inzichten en kennis uit kan wisselen. De visie van het team werd in een aantal rondes aan kleine tafels besproken en de thema’s werden vertaald in concrete plannen. Deze vormden de basis voor het implementatieplan dat wij binnen een maand opstelden.

Implementatie

De Alles-in-één-school is er voor het hele gezin. Centrum van de wijk dat open is van 8 tot 19 uur. Waar kinderen, maar ook ouders en buurtgenoten, zich kunnen ontwikkelen in een sfeer van wederzijds respect. Waar je je gelukkig, veilig en vertrouwd voelt.

Het implementatieplan werd zonder slag of stoot goedgekeurd. De school heeft samen met ouders, wijkbewoners en professionals hard gewerkt om de visie handen en voeten te geven. Er is een huiskamer voor ouders en buurtbewoners, er zijn taallessen en er is opvoedingsondersteuning, de wijkcoach en wijkagent zijn op vaste tijden op school, enz.

Mogelijk ben je ook geïnte­resseerd in deze projecten

Shopping Basket