Ma t/m Vr, 9:00 - 17:30

+ 31 (0)6 55 70 64 37

ISK Groningen

Ontwikkeling Schoolplan en Jaarplan

Er moest een nieuw schoolplan komen en de ISK wilde dat anders aanpakken. Niet als vervelende verplichting die eens per vier jaar moet worden uitgevoerd. Geen papieren exercitie waar niemand blij van wordt. Maar een inspirerend perspectief waar iedereen aan heeft meegewerkt, vertaald in acties waar je graag mee aan de slag gaat.

Samen met het team hebben we het schoolplan opgesteld. Dit kreeg niet alleen de vorm van een mooi boekje, maar ook van een poster, waarin je de kern in één oogopslag ziet. Daarna hebben we een jaarplan gemaakt, eveneens in de vorm van een poster.

ISK Portfolio

Een van de thema’s uit het school- en jaarplan was vormgeven aan portfolio leren bij de ISK. Een portfolio helpt leerlingen bij het nadenken over hun eigen leerdoelen, het maakt hen eigenaar van hun leerproces, het werkt motiverend, biedt ruimte aan creativiteit en vergroot het zelfvertrouwen.

Voorgesteld werd om klein te beginnen en te kiezen voor een aanpak waarbij leerlingen in belangrijke mate zelf bepalen welke vorm en inhoud ze willen gebruiken. Geen schoolbrede keuze over het format van de portfolio dus. Op basis van de opgedane ervaringen kunnen volgende stappen worden gezet. De expeditieaanpak: learning by doing.

Mogelijk ben je ook geïnte­resseerd in deze projecten

Shopping Basket